Proces

Vi indgår som en aktiv del af nedrivnings processen,

Hvor vi nedtager stenene enkeltvis eller med maskine og transportere disse til vores renseri, for sortering og genanvendelse.

Om projektet er en stor fabriks bygning eller et lille hus, er vi gearet til at håndtere dette, uden at være til gene for nedrivnings processen.